Avocat Anca Sanda Tanasa
0722.363.216

Drept medical Brasov – acte necesare asigurat

Salariati :
– adeverinta de salariat , conf. Ord. nr. 903/19.11.2007 , anexa 1 , publicat in M.O. nr. 827/04.12.2007 ;

Pensionari :
– copie decizie de pensionare ;
– talon pensie din luna anterioara ;
– declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile , altele decat cele realizate din pensii ;

 

Copii 0-18 ani :
– act identitate – copie ;

Tineri 18-26 ani , elevi , studenti sau ucenici care nu realizeaza venituri din munca :
– copie carnet elev/student vizat pe anul scolar in curs ;
– declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca ;

Sot , sotie , parinti aflati in intretinerea unei persoane asigurate :
– declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii ;
– act identitate persoana coasigurata ;
– declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declara ca are in intretinere persoana respectiva ;
– copie a actului din care rezulta gradul de rudenie cu persoana asigurata (certificat nastere , casatorie) ;
– act identitate persoana asigurata ;
– documente privind persoana asigurata , respectiv , adeverinta de salariat , conform Ord. nr. 903/2007 , publicat in M.O. nr. 827/04.12.2007 anexa 1/talon pensie si copie decizie pensionare si declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile , altele decat cele din pensie/ultima chitanta care atesta plata contributiei asigurarilor sociale de sanatate , in functie de statutul persoanei asigurate ;

Someri:
– copie a carnetul de somer/adeverinta eliberata de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj ;

Lucratori independenti / persoane fara venit ce platesc C.A.S.S. la venitul minim brut pe tara :
– ultima chitanta /ordin de plata pentru contributia asigurarilor sociale de sanatate ;

Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului:
– document care sa ateste ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie a copilului ;
– declaratie pe propria raspunderedin care sa rezulte ca nu realizeaza venituri munca ;
– document eliberat de primaria din localitatea de domiciliu care sa ateste ca nu beneficiaza de ajutor social ;

Persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social , potrivit legii nr. 416/2001 :
– document care sa ateste ca se incadreaza in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social ;

Beneficiarii legilor nr. 189/2000 , 44/1994 , 309/2002 , 341/2004
– document care atesta incadrarea in una din categoriile de mai sus ;
– declaratie pe propria raspunderedin care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile , altele decat cele realizate din legile speciale sau pensii ;

Persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca :
– certificat de incadrare intr-un grad de handicap ;
– declaratie pe propria raspunderedin care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca , pensie sau alte surse , in afara celor prevazute de legea prin care li s-a stabilit aceasta calitate ;

Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate , care nu realizeaza venituri din munca sau nu se incadreaza in categoria de persoana coasigurata :
– adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate ;
– declaratie pe propria raspunderedin care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca , pensie sau alte surse ;

Femei insarcinate sau lauze care nu realizeaza venituri din munca sau nu se incadreaza in categoria de persoana co-asigurata :
– certificat de nastere a copilului pt. lauze ;
– adeverinta medicala ;
– declaratie pe propria raspunderedin care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau documente justificative ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim pe tara ;
Persoanele care se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la 2 ani si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani :
– decizie emisa de Directia de Munca , Familie si Egalitate de Sanse a Municipiului Brasov.

about the author

No comments

The comments are closed.