Avocat Anca Sanda Tanasa
0722.363.216

Caut avocat in Brasov

Din ce in ce mai multe persoane cauta un avocat in Brasov care sa le reprezinte si sa le apere interesele .

Iata mai jos cateva detalii despre statutul avocatilor :

Art. 31 Legea avocaturii 51/95 Drepturile şi îndatoririle avocatului Drepturile avocaţilor

Capitolul  III
Drepturile şi îndatoririle avocatuluiSectiunea  1
Drepturile avocaţilor
Art. 31 (1) Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul procesual al clientului său.

(2) În acest scop, avocatul poate să îşi deschidă un cont bancar pentru încasarea onorariilor şi altul pentru depunerea sumelor primite de la client pentru cheltuieli procesuale în interesul acestuia. Modul de administrare a sumelor predate de client avocatului, pentru cheltuieli procesuale în interesul său, va fi stabilit prin convenţia dintre avocat şi client, în condiţiile prevăzute de statutul profesiei.

(3) Contractul de asistenţă juridică, legal încheiat, este titlu executoriu. Învestirea cu formulă executorie este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al avocatului. Restanţele din onorarii şi alte cheltuieli efectuate de avocat în interesul procesual al clientului său se recuperează potrivit dispoziţiilor statutului profesiei.

about the author

No comments

leave a comment