Avocat Anca Sanda Tanasa
0722.363.216

Avocat Brasov – executarea silita

1) Procedura amiabila

Aceasta etapa incearca pe cat posibil convingerea debitorilor ca , interesele ambelor parti converg catre gasirea mijloacelor cele mai eficiente si neprejudicioase pentru stingerea situatiilor litigante , evitand astfel agravarea situatiei financiare de ambele parti , fie prin marirea cuantumului sumelor datorate , fie cu valoarea cheltuielilor ocazionate de recuperarea pe cale judiciara a acestora . In cadrul procedurii amiabile , Dna avocat Sandală Anca Tanasa :

a)      verifica forma legala de desfasurare a activitatii debitorului , identitatea reprezentatilor legali ai acestuia , asociatii si administratorii , adresa reala , obiectul de activitatea al acestuia etc ;

b)     evalueaza din punct de vedere juridic titul in baza caruia a luat nastere creanta de recuperat , si comunica creditorului eventualele puncte slabe identificate in legatura cu baza juridica a creantei ;

c)      verifica solvabilitatea , disponibilitatile banesti debitorului , bunurile acestuia , capacitatile de plata , situatia juridica si situatia fiscala ;

d)     interactioneaza cu debitorul sau reprezentantii acestuia printr-o serie de notificari, corespondente de tip electronic , convorbiri telefonice , stabilire de intalniri cu reprezentanti ai debitorului in vederea negocierii , in vederea prejudiciilor create de amanari sau esalonari de plata , deplasari la sediul acestuia ;

e)      initiaza procedura de conciliere directa prevazuta de art 7201 C.P.C. etc ;
2) Faza litigioasa

Colectarea debitelor si recuperarea creantelor , pentru care nu a existat un rezultat favorabil prin procedura amiabila , se va face prin intermediul instantelor judecatoresti , al executorilor judecatoresti si a celorlatle institutii abilitate in acest sens . In cadrul procedurii litigioase , avocatii nostri procedeaza la :

a)      valorificarea drepturilor clientului creditor , prin procedura somatiei de plata, acolo unde sunt intrunite conditiile pentru aceasta, iar daca nu sunt indeplinite aceste conditii , prin actiunea in pretentii prevazuta in dreptul comun ;

b)     punerea in executare imediata a titlurilor executorii pe care creditorul le detine impotriva debitorului , cu ajutorul expertizei avocatilor nostri , dar si a colaboratorilor nostri executori judecatoresti ;

c)      odata cu declansarea procedurii judiciare de recuperare a crentelor , Dna avocat Sandală Anca Tanasa va proceda la sesizarea organelor de urmarire penala pentru faptele savarsite de catre persoanele membre ale conducerii societatii debitoare , denuntarea debitorului la autoritatile competente din cadrul Ministerului Finantelor ( A.N.A.F. ) , Garda Financiara , Ministerului Administratiei si Internelor , Ministerul Justitiei s.a. ;

3) Executari silite

Dna avocat Sandală Anca Tanasa va este alaturi in cadrul procedurii de executare silita , atat ca asistare si reprezentare in initierea si parcurgerea acesteia , pentru detinatorul legal al titlului executoriu , cat si pentru garantarea legalitatii procedurii si pentru prevenirea oricarui abuz in ceea ce il priveste pe debitorul executat :

a) investirea cu formula executorie ;
b) asistenta si reprezentare la executarea silita in materie :

  1. civila ( contract de vanzare – cumparare , contract de imprumut, etc );
  2. comerciala ( instrumente de plata , contracte comerciale, etc );
  3. fiscala ( executarea silita a creantelor bugetare ) ;
  4. contestatia la titlu , contestatia la executarea silita propriu-zisa , suspendarea executarii silite , suspendarea procedurii de executare silita , prescriptia dreptului de a cere executarea silita , perimarea executarii silite ;
  5. predarea silita a bunurilor mobile si/sau imobile ;

about the author

No comments

The comments are closed.